Noc kostelů – Muzejní noc – 9. 6. 2017

KULTURNÍ AKCE

Police nad Metují – benediktinský klášter + Muzeum města Police n.M. + Stará škola Dřevěnka

Římskokatolická farnost Police nad Metují a Regionální muzeum Náchod zvou na již tradiční Noc kostelů – muzejní noc, která v tomto roce proběhne v pátek 9. června 2017.

Motto:   „Za dne jim byla záštitou, NOC prozářila hvězdami.  Mdr. 10,17

Program bude probíhat v kostele Nanebevzetí Panny Marie, v prostorách Muzea města Police nad Metují v benediktinském klášteře a ve staré barokní škole Dřevěnce. Muzeum a soukromou opatovu kapli v benediktinském klášteře a starou školu lze navštívit v jak rámci programu Noci kostelů, tak samostatně.


Program:

16.00 – 16.45 Otvíráme nejen brány, ale i „srdce“ I.
Prohlídka hřbitovní kaple se zvonicí
(hřbitovní kaple Narození P. Marie)

17.00 – 17.45 Vítejte v domě Božím
Bohoslužba
(kostel Nanebevzetí P. Marie)

18.00 – 18.30 „Za dne jim byla záštitou, …“
Komentovaná prohlídka kostela
(kostel Nanebevzetí P. Marie)

18.30 – 19.00 Bible v hudbě a písních
Malý varhanní koncert se zpěvem
(kostel Nanebevzetí P. Marie)

19.00 – 19.45 Otvíráme nejen brány, ale i „srdce“ II.
Prohlídka hřbitovní kaple se zvonicí
(hřbitovní kaple Narození P. Marie)

19.00 – 22.00 Noc v muzeích
Prohlídka muzeí
(klášter, Stará škola „Dřevěnka“)

21.00 – 21.45 „ … NOC prozářila hvězdami.“
Komentovaná prohlídka kostela s baterkami
(kostel Nanebevzetí P. Marie)

21.45 – 22.00 Dobrou noc
Ztišení, modlitba za město, Svatováclavský chorál
(Kostel Nanebevzetí P. Marie)

 


Muzeum v klášteře bude přístupné od 19,00 do 22,00 hod. Návštěvníky zde bude provázet odborný pracovník Mgr. Jan Tůma, který také rád zodpoví vaše případné dotazy.  Součástí prohlídky bude mimořádně i klášterní sklepení, kde se mimo jiné natáčely Příhody Tma Wizárda. Vstup do muzea v klášteře zdarma.

Stará barokní roubené patrová škola z roku 1785 bude otevřena pro návštěvníky od 19,00 do 22,00 hodin. Program nazvaný „Večer při svíčkách“ zde již tradičně budou zajišťovat členky Cechu panen rukodělných. Vstupné dobrovolné. V rámci prohlídky staré školy bude možné poprvé navštívit také novou muzejní mini-výstavu věnovanou staré škole.