Základní informace o muzeu

1. 4. 2017 tumajan 0

Oficiální název: Muzeum Náchodska
Adresa: Masarykovo náměstí čp. 1, Náchod, PSČ 547 01
Zřizovatel: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Právní postavení: příspěvková organizace s právní subjektivitou
Statutární zástupce: Mgr. Oldřich Schejbal
IČO: 00084930
DIČ: CZ 00084930

Krásné časy monarchie

1. 4. 2017 tumajan 0

VÝSTAVA
Náchod – výstavní síň, Tyršova ul. 247
Otevřeno: 25. 11. 2016 – 30. 7. 2017 , výstava prodloužena do 30.9.2017
Vernisáž: čtvrtek 24. 11. 2016 od 16 hod.

Noc kostelů – Muzejní noc – 9. 6. 2017

1. 4. 2017 tumajan 0

KULTURNÍ AKCE

Police nad Metují – benediktinský klášter + Muzeum města Police n.M. + Stará škola Dřevěnka
pátek 9. 6. 2017

Římskokatolická farnost Police nad Metují a Regionální muzeum Náchod zvou na již tradiční Noc kostelů a muzejní noc

LAMPIONY

1. 4. 2017 tumajan 0

DÍLNA
Náchod – přednáškový sál muzea – Stará radnice čp.1
sobota 29. 4. 2017
9.00 – 12.00 hodin

Ztracená velikonoční vajíčka

1. 4. 2017 tumajan 0

KULTURNÍ AKCE
Pevnost Dobrošov
Pondělí 17. 4. 2017
Ztracená velikonoční vajíčka: na Velikonoční pondělí nám v podzemí vojáci poschovávali velikonoční vajíčka a velitel pevnosti tak zve všechny děti na zcela mimořádné hledání.