Psali o nás v roce 1994

 • (bs): Z tajností města Eliščina. = Hradecké noviny, r. 4, 1994 (31. 1.). (Zpr. – o valné hromadě pobočky Historického klubu v Hradci Králové, mj. zmínka o vystoupení dr. Hladkého – zpráva o činnosti.)
 • (zb): Na tapetě kulturní zařízení. Nad náchodským rozpočtem. = Hradecké noviny, r. 4, 1994 (11. 2.). (Zpr. – mj. také o financování OM; (zb) = Zdena Burianová.)
 • Vaněk, Jiří: Vážený pane doktore… Ad Kdy a kde se narodil první pražský arcibiskup. = Náš čas, r. 34, 1994 (1. 3.), č. 9. (Polemika.)
 • (zb): Vyprávění o starém městě. = Hradecké noviny, r. 4, 1994 (31. 3.). (Zpr. – o přednášce Oldřicha Šafáře Jak vypadal Starý Náchod k 740. výročí Náchoda.)
 • (zb): Úspěšná výstava vojenských modelů. = Náš čas, r. 34, 1994 (26. 4.). (Zpr. o expozici vojáků čs. armády první republiky v Pevnosti Dobrošov.)
 • Vlha: Dějiny Police nad Metují a Policka. = Muzejní a vlastivědná práce, r. 32 – Časopis společnosti přátel starožitností, r. 102, č. 1, 1994. (Zpr. o historické expozici v Městském muzeu v Polici nad Metují; instalovalo OM.)
 • Muzejní sbírky vznikaly původně z darů občanů. S PhDr. Václavem Sádlem o činnosti Okresního muzea v Náchodě. = Náš čas, r. 34, 1994 (24. 5.), č. 21.
 • Baštecká, Lydia: Exponáty z výstavy: nejstarší městské knihy. = Náchodský zpravodaj, červen 1994. (Knihy z SOA vystavené na výstavě Náchod v průběhu staletí.)
 • (zb): Přednáška mezi exponáty. = Hradecké noviny 1994 (29. 6.). (Zpr. o přednášce PhDr. Jaroslava Čápa Městská správa v Náchodě ve výstavní siní OM.)
 • Baštecká, Lydia: Exponáty z výstavy: Majestát Rudolfa II. ze 17. dubna 1601. Náchodský zpravodaj, červenec až srpen 1994.
 • Kolegové z muzea blahopřejí. = Náš čas, r. 34, 1994, č. 24. (Zpr. – blahopřání dr. Hladkému k získání vědecké hodnosti kandidáta historických věd.)
 • Oslaví 740. výročí založení města. Okresní muzeum Náchod připravilo výstavu o historii města. = Mladá fronta Dnes (?), 1994 (1. 11.). (Zpr. o druhé časti výstavy Náchod v průběhu staletí.)

 

sestavil PhDr. Ladislav Hladký, CSc