Psali o nás v roce 1993

  • (rb): Nostalgické KOUZLO STARÝCH BÁLŮ. U Zlatého slunce se tančívalo do ranních hodin. = Náš čas, r. 33, 1993 (16. 2.), č. 7. (Zpr. o vernisáži výstavy Kouzlo starých bálů 10. 2.; (rb) = Jan Raba, redaktor NČ.)
  • Černá hodinka v knihovně. = Polické fórum, r. 4, 1993 (29. 3.), č. 12. (Zpr. – oznámení černé hodinky Pomlázka se čepejří… 1. 4. 1993 v Městské knihovně v Polici nad Metují; mj. “o velikonoční tradici v našem kraji hovoří PhDr. Václav Sádlo, ředitel Okresního muzea v Náchodě”.) – Bez podpisu i značení.
  • (sou): Město v proměnách času. Náchod očima Karla Šafáře. = Hradecké noviny, 1993 (6. 5.). (Zpr. – o výstavě Proměny Náchoda v kresbách Karla Šafáře; výstavní síň OM, 9. 4. – 22. 5. 1993.)
  • SŠ: Kde domov můj … = Polické fórum, r. 4 1996 (21. 6.), č. 24, s. 1. (Zpr. – o slavnostním otevření stálé expozice v Městkém muzeu v Polici nad Metují 1. 6. 1993; SŠ = Stanislav Šrůtek, šéfredaktor Našeho času.)
  • Šrůtek, Stanislav: 740 let Police n. M. = Náš čas, r. 33, 1993 (22. 6.), č. 25. (Zpr. – o oslavách 18. – 20. 6. 1993.)
  • (zb): Čínské umění a hračka. = Hradecké noviny 1993 (12. 11.). (Zpr. – (zb) = Zdena Burianová).
  • (rb): Od sv. Martina po Tři krále. = Náš čas, r. 33, 1993 (7. 12.). (Zpr. – o vernisáži výstavy Staročeské vánoce; výstavní síň OM 10. 12. 1993, výstava kočila 8. 1. 1994 – (rb) = Jan Raba, redaktor NČ.)

 

sestavil PhDr. Ladislav Hladký, CSc