Muzeum v televizi v roce 2014

  1. 6. 2014, ČT – Události v regionech (18:00):

Posmrtné masky v Náchodě „Tváří v tvář, tak se jmenuje výstava, kterou na léto připravilo muzeum v Náchodě. Návštěvníci si budou moci prohlédnout posmrtné masky, autentické odlitky obličejů osobností naší i světové historie…“

(1:29 minuty) http:// www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/276642-morbidni- -svedectvi-nachod-vystavuje-posmrtne-masky-historick ych-osobnosti/