Důležité zprávy

Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov

Základní údaje o instituci:

Základní informace o muzeu

1. 4. 2017 0

Oficiální název: Muzeum Náchodska
Adresa: Masarykovo náměstí čp. 1, Náchod, PSČ 547 01
Zřizovatel: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Právní postavení: příspěvková organizace s právní subjektivitou
Statutární zástupce: Mgr. Oldřich Schejbal
IČO: 00084930
DIČ: CZ 00084930

Kontakty

2. 2. 2017 0

Oficiální / fakturační adresa
Telefony
Mobil
E-mail
DS
Adresy poboček
Kontakty na pracovníky

Sbírky Muzea Náchodska

1. 2. 2017 0

Stručný popis vývoje a struktury sbírky Muzea Náchodska. Popis jednotlivých fondů, jejich rozsahu i významných sbírkových předmětů:
Archeologická sbírka, Etnografické sbírky, Sbírka historického nábytku, Sbírka keramiky a porcelánu, Sbírka historického skla, Sbírka řemesel a dějin techniky, Sbírka textilu a oděvů, Sbírka zbraní a militarií, Numismatická sbírka, Sbírka šperků, Sbírka výtvarného umění, Sbírka fotografií, Sbírka rukopisů a listin

Edukační činnost muzea

1. 2. 2017 0

Ve všech objektech, které spravujeme, nabízíme edukační programy pro školy a zájmové skupiny. Vybrat si můžete ze široké nabídky, která […]

Stálé expozice:

Klášter v Polici nad Metují

12. 7. 2023 0

Klášter v Polici nad MetujíKomenského náměstí 1, 549 54 Police nad Metují Klášter byl založen ve 13. století břevnovskými benediktiny. […]

Z muzejního depozitáře:

Aktuální výstavy a přednášky

Mapování

15. 5. 2023 0

Ukázka map z depozitáře
20. 5. až 1. 10. 2023
Broučkův dům, Náchod

Znáte všechny naše maskoty?

Muzejní newsletter

Muzejní noviny

Náchodské muzejní noviny

Videa

Služby pro veřejnost

Typáře – on-line katalog zdarma

28. 5. 2021 0

Muzejní konzervátor Vlastimil Pibil digitalizoval během lockdownu část fondu IX-1a, v němž se nacházejí typáře. Typář je pečetidlo – razidlo, díky […]

Služby pro badatele

21. 3. 2018 0

Muzeum Náchodska spravuje rozsáhlý sbírkový fond dokumentující historický, společenský a kulturní vývoj Náchodska, Hronovska, a Policka. Tyto sbírky zpřístupňuje nejen […]

Knihovna Muzea Náchodska

1. 2. 2017 0

Evidenční číslo na MK ČR: 5628/2003. Sigla: NAE301
Knihovní fondy
Členění knihovny
Badatelský řád
Otevírací doba, kontakt

Hledej podle rubrik: