Důležité zprávy

Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov

Základní údaje o instituci:

Základní informace o muzeu

1. 4. 2017 0

Oficiální název: Muzeum Náchodska
Adresa: Masarykovo náměstí čp. 1, Náchod, PSČ 547 01
Zřizovatel: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Právní postavení: příspěvková organizace s právní subjektivitou
Statutární zástupce: Mgr. Oldřich Schejbal
IČO: 00084930
DIČ: CZ 00084930

Kontakty

2. 2. 2017 0

Oficiální / fakturační adresa
Telefony
Mobil
E-mail
DS
Adresy poboček
Kontakty na pracovníky

Sbírky Muzea Náchodska

1. 2. 2017 0

Stručný popis vývoje a struktury sbírky Muzea Náchodska. Popis jednotlivých fondů, jejich rozsahu i významných sbírkových předmětů:
Archeologická sbírka, Etnografické sbírky, Sbírka historického nábytku, Sbírka keramiky a porcelánu, Sbírka historického skla, Sbírka řemesel a dějin techniky, Sbírka textilu a oděvů, Sbírka zbraní a militarií, Numismatická sbírka, Sbírka šperků, Sbírka výtvarného umění, Sbírka fotografií, Sbírka rukopisů a listin

Edukační činnost muzea

1. 2. 2017 0

Muzeum Náchodska nabízí zájemcům z řad škol různé edukační programy. Muzeum je díky kultuře, kterou šíří, je schopné odpovědět na měnící […]

Stálé expozice:

Pevnost Dobrošov

19. 10. 2015 0

Tvrz čs. pohraničního opevnění z let 1935-1938.

http://www.muzeumnachodska.cz/dobrosov

Rodný domek Aloise Jiráska

17. 10. 2015 0

STÁLÁ EXPOZICE
Hronov – Jiráskova ul. čp. 90
Otevřeno: KVĚTEN – ŘÍJEN
Duben, květen a říjen otevřeno pátek – neděle
Červen-září otevřeno denně mimo pondělky
9,30-12,00; 13,00-17,00

Muzeum Aloise Jiráska

17. 10. 2015 0

STÁLÁ EXPOZICE
Hronov – divadlo Aloise Jiráska
Otevírací doba: ČERVENEC – SRPEN otevřeno denně mimo pondělky
9.30-12.00; 13.00-17.00

Z muzejního depozitáře:

Aktuální výstavy a přednášky:

Burleska

19. 9. 2022 0

AKCE. Náchod – restaurace hotelu Beránek, Broučkův dům. Burleska + komentované prohlídky + dernisáž výstavy. Pátek 21. října 2022 od 18:00 hod. a od 19:00 hod.

Mezinárodní den archeologie

19. 9. 2022 0

AKCE. Náchod – Stará radnice čp.1, Broučkův dům čp. 18, Park osobností, Výstavní síň. Sobota 15. října 2022

Fotoklub Náchod 2022

19. 9. 2022 0

VÝSTAVA. Náchod – výstavní síň na rohu Tyršovy a Zámecké ulice. 7. října – 6. září. 2022. Vernisáž ve čtvrtek 6. října 2022 v 17:00 hod.

Náchodské muzejní noviny:

Náchodské muzejní noviny

Videa:

Služby pro veřejnost:

Typáře – on-line katalog zdarma

28. 5. 2021 0

Muzejní konzervátor Vlastimil Pibil digitalizoval během lockdownu část fondu IX-1a, v němž se nacházejí typáře. Typář je pečetidlo – razidlo, díky […]

Služby pro badatele

21. 3. 2018 0

Muzeum Náchodska spravuje rozsáhlý sbírkový fond dokumentující historický, společenský a kulturní vývoj Náchodska, Hronovska, a Policka. Tyto sbírky zpřístupňuje nejen […]

Knihovna Muzea Náchodska

1. 2. 2017 0

Evidenční číslo na MK ČR: 5628/2003. Sigla: NAE301
Knihovní fondy
Členění knihovny
Badatelský řád
Otevírací doba, kontakt

Hledej podle rubrik: